Een nieuw echoapparaat voor de bevolking van Denbi

140 donaties
Deel deze actie:
€ 2.222,95 opgehaald van € 2000
deze actie is beëindigd
Concertorganisatie NHC

Een nieuw echoapparaat voor de bevolking van Denbi

Tijdens de Psalmzangavond in Kampen zaterdag 30 september collecteren we voor stichting Denbi.

Stichting Denbi:

Vanuit de Denbi Maranatha Clinic in Ethiopië  bieden we kwalitatieve gezondheidszorg voor de arme bevolking rondom het dorpje Denbi in Ethiopië die anders geen of moeilijk goede zorg kunnen krijgen.

Naast verloskundige zorg bieden we ook algemene poliklinische zorg aan. Vaker is aanvullend onderzoek nodig zoals een echo van de buik. Daarvoor moeten we op dit moment tientallen patiënten per dag doorsturen naar een andere kliniek ver weg, waarbij de zieke patiënt heen en weer moet reizen met paard en wagen of een tuktuk.

Dit is kost veel tijd voor de patiënt (soms een dag) wat onwenselijk is, vooral als het om een medisch spoedgeval gaat zoals een blindedarmontsteking waarbij er snelle diagnostiek en behandeling nodig is.

Ook is de patiënt dan veel geld kwijt aan reiskosten.

Om deze redenen willen we het stukje diagnostiek binnen onze kliniek verbeteren, waarbij de patiënt sneller de juiste behandeling kan krijgen en we daardoor complicaties voorkomen.

Dit kunnen we doen door een beter echoapparaat aan te schaffen, waarbij we ook een opgeleid echoscopist kunnen aannemen om deze onderzoeken uit te voeren.  Op dit moment hebben we alleen een verouderd apparaat, wat nog prima dienstdoet voor de zwangere vrouwen, maar niet voor het aanvullende onderzoek.

De kosten van een kwalitatief apparaat liggen rond de EUR 15.000, waarbij de helft van het bedrag ons al is toegezegd. We hopen dat de opbrengst van deze zangavond bij zal dragen om dichter bij ons streefbedrag te komen.

Helpt u mee? 

Deel deze actie:
deze actie is beëindigd

deze bedrijven steunen doneerook.nl

Contact met doneerook.nl?